Składanie ofert do dnia 20.08.2021 r. do godz. 15:30