Zamawiający:
Gmina Ropczyce

Tytuł przetargu:
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego ze zbiornikiem wodnym min. 1000 l. dla OSP Ropczyce – Witkowice

CPV:
34144210-3

Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
15.12.2017

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2017-09-19 godz: 10:15

Otwarcie ofert:
2017-09-19 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące