• Data złożenia petycji: 15 października 2019r.
  • Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
  • Przedmiot petycji: Petycja w sprawie obrotu bezgotówkowego.
  • Podmiot rozpatrujący: Burmistrz Ropczyc.
  • Przewidywany termin odpowiedzi: 15 stycznia 2020r.