W sprawie:
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Data uchwały:
2019-12-20

Numer uchwały:
XVII/ 167 /19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 13.01.2020, poz. 261.