Zamknij okno Drukuj dokument

24.02.2020 r. - "Remont cząstkowy oraz likwidacja przełomów w nawierzchniach dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce w 2020 roku"

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (835.4kB)    
SIWZ (1.1MB)    
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (15.5kB)    
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót (266.8kB)    
Załącznik nr 3 - STWiORB (1MB)    
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia (19.1kB)    
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (492.1kB)    
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (14.5kB)    
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót (15.5kB)    
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (15.1kB)    
Załącznik nr 9 - Wykaz osób (13.8kB)    
Informacja z otwarcia ofert (37kB)    
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Wośko
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Wośko
Data wprowadzenia:2020-02-24 15:03:29
Opublikował:Mariusz Wośko
Data publikacji:2020-02-24 15:09:07
Ostatnia zmiana:2020-03-31 13:40:40
Ilość wyświetleń:280