W sprawie:
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2020-03-02

Numer uchwały:
XX / 180 / 20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - uchwała ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 11.03.2020 r., poz. 1353.