W sprawie:
zmiany własnej uchwały NR XX/182/20 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru i oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w nowo budowanym

Data uchwały:
2020-04-08

Numer uchwały:
XXI / 197 / 20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - uchwała ogłoszona 17.04.20 poz. 1848.