Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich w ramach inwestycji pn. „Remont i konserwacja elewacji północnej kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie informuje, że w dniu 27.12.2023 r. dokonała unieważnienia prowadzonego postępowania .