W sprawie:
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropczyce dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i osoby ...

Data uchwały:
2018-02-23

Numer uchwały:
XLVIII/ 488 /18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
Uchwała ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 28 lutego 2018 r., poz. 884.