Nabór na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Ropczyce

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowychW związku z realizacją wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 

Informacja uzupełniająca

Urząd Miejski w Ropczycach informuje, że w okresie gdy nie będzie prowadzony nabór na wolne stanowisko pracy, nie będą przyjmowane CV oraz aplikacje o przyjęcie do pracy, a wszystkie nadesłane będą niszczone bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)