Kadencja 2018-2023 - uchwały, porządek obrad, głosowania.