Kadencje 2018-2029 - uchwały, porządek obrad, głosowania.