Zamknij okno Drukuj dokument

14.02.2019 r. - Remont cząstkowy oraz likwidacja przełomów w nawierzchniach dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce w 2019 roku

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (5.7MB)    
SIWZ (939.1kB)    
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (15.6kB)    
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót (270kB)    
Załącznik nr 3 - STWiORB (1.3MB)    
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia (18.6kB)    
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (27.8kB)    
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (14.5kB)    
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót (15.5kB)    
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi (15.2kB)    
Załącznik nr 9 - Wykaz osób (13.8kB)    
Informacja z otwarcia ofert (279.8kB)    
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (37.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Wośko
Data utworzenia:2019-02-14 09:36:01
Wprowadził do systemu:Mariusz Wośko
Data wprowadzenia:2019-02-14 09:36:03
Opublikował:Mariusz Wośko
Data publikacji:2019-02-14 11:31:37
Ostatnia zmiana:2019-03-15 09:54:56
Ilość wyświetleń:1063