• Termin składania ofert: do 27.06.2019 r. do godz. 15:30