Symbol:


Wydział:
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 206, tel. (17) 2210-564

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.1990 ze zm),
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.1910 ze zm),


Opłaty:
nie podlegają opłatcie skarbowej sprawy załatwiane na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Pozostałe opłaty wynikają z protokołu z rokowań (przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej) lub z protokołu z przetargu.


Termin odpowiedzi:
przy sprzedaży:
- w drodze bezprzetargowej = ok. 3 m-ce,
- w drodze przetargu = ok. 4 m-ce


Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty
  • przygotowuje Urząd Miejski w Ropczycach