W sprawie:
Uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XLIV/ 415 /17 z dnia 27 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Ropczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach

Data uchwały:
2017-10-27

Numer uchwały:
XLIV/415/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.