W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Data uchwały:
2017-09-04

Numer uchwały:
XLII/406/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.