W sprawie:
nadania nazwy ronda

Data uchwały:
2020-11-13

Numer uchwały:
XXVII/257/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie: 14.12.2020, poz. 4920.