W sprawie:
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XXVIII/275/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie: 8.12.20, poz. 4813.