W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Data uchwały:
2017-10-27

Numer uchwały:
XLIV/ 414 /17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.