W sprawie:
wyznaczenia aglomeracji Ropczyce

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XXVIII/285/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie: 11.12.20, poz. 4910.