W sprawie:
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gnojnicy Woli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Gnojnicy Woli

Data uchwały:
2017-10-27

Numer uchwały:
XLIV/421/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia