W sprawie:
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lubzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Lubzinie

Data uchwały:
2017-10-27

Numer uchwały:
XLIV/ 422 /17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia