Imię i nazwisko

Numer telefonu, adres e-mail

Zadania, obowiązki

Numer  pokoju

Joanna Siuta

+48 17 22-20-275
siutaj@ropczyce.eu

koordynator ds dostępności

3 parter