Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Ropczycach;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Ropczycach;
  • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Ropczycach, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.