W sprawie:
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łączkach Kucharskich

Data uchwały:
2017-10-27

Numer uchwały:
XLIV/423/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia