W sprawie:
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej

Data uchwały:
2017-10-27

Numer uchwały:
XLIV/ 424 /17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia