W sprawie:
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Małej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. Tadeusza Sinki w Małej

Data uchwały:
2017-10-27

Numer uchwały:
XLIV/426/17

Podjęta przez:
Rada Mejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia