W sprawie:
Uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XLIV/ 427 /17 z dnia 27 stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brzezówce o strukturze organizacyjnej klas 1-3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezówce

Data uchwały:
2017-10-27

Numer uchwały:
XLIV/427/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia