W sprawie:
zmiany "Strategii Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego"

Data uchwały:
2017-10-27

Numer uchwały:
XLIV/ 428 /17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia