W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2018

Data uchwały:
2017-10-27

Numer uchwały:
XLIV/ 430 /17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2018 roku.
Ogłoszenie: Dz.Urz.Woj.Podk. z 13.11.17 poz. 3710.