W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Data uchwały:
2017-10-27

Numer uchwały:
XLIV/ 435 /17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia