W sprawie:
ustalenia regulaminu TARGOWISKA "MÓJ RYNEK" W rOPCZYCACH

Data uchwały:
2021-05-27

Numer uchwały:
XXXIV/344/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 2 lipca 2021 r. poz. 2372.