W sprawie:
przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2017-10-27

Numer uchwały:
XLIV/ 436 /17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia