• Data złożenia petycji: 26 listopada 2021 r.
  • Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Anonimizacja.
  • Przedmiot petycji: Petycja zawierająca żądanie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w zakresie aby nie dzielić mieszkańców na zaszczepionych i na niezaszczepionych. 
  • Podmiot rozpatrujący: Rada Miejska w Ropczycach.
  • Dane dotyczące przebiegu postępowania i przewidywany termin rozpatrzenia: Petycja skierowana do Komisji skarg, wniosków i petycji. 
  • Przewidywany termin rozpatrzenia: do 26 lutego 2022 r.