W sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022

Data uchwały:
2021-10-29

Numer uchwały:
XXXIX/ 401 /21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2022 roku - ogłoszenie w Dz.Urz.Woj.Podk. z dn. 10.11.21, poz. 3757