W sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr XL/481/06 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Świętej Barbary

Data uchwały:
2021-12-14

Numer uchwały:
XL/ 411 /21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie Dz.Urz.Woj.Podk. z dn. 3.12.21 poz. 4175