W sprawie:
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ropczyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Data uchwały:
2021-12-30

Numer uchwały:
XLI/444/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 10.01.2022. poz. 118