Opis

 Nr uchwały rady

 Część tekstowa

 Część graficzna

 VIII zmiana L/506/22
z dn. 24-06-2022 r.

uchwała
ustalenia

- patrz załączniki

uwarunkowania, legenda
kierunki, legenda
infrastruktura_techniczna, legenda

- patrz załączniki