W sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2022-02-21

Numer uchwały:
XLIII/455/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 21.03.2022 poz. 1246 oraz rozstrzygnięcie nadzorcze