W sprawie:
przystąpienia do realizacji projektu pn. "Wśród swoich - wsparcie społeczne w Gminie Ropczyce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Data uchwały:
2017-12-12

Numer uchwały:
XLV/439/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.