W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXIII/218/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2017 i 2018 rok

Data uchwały:
2017-11-27

Numer uchwały:
XLV / 441 / 17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.