W sprawie:
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XLIV/436/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ...

Data uchwały:
2017-11-27

Numer uchwały:
XLV / 442 / 17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.