W sprawie:
wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach

Data uchwały:
2017-11-27

Numer uchwały:
Nr XLV / 444 / 17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.