W sprawie:
zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.:"Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie" złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 RPO WP na lata 2014-2020 ...

Data uchwały:
2017-11-27

Numer uchwały:
XLV / 446 / 17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.