W sprawie:
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ropczyce

Data uchwały:
2022-08-29

Numer uchwały:
LII/ 522 /22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie: 8 września 2022 r., poz. 3268