W sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 13/1/2018 w miejscowości Ropczyce

Data uchwały:
2022-09-30

Numer uchwały:
LIII/533/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 23.12.2022, poz. 5425