W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Data uchwały:
2022-12-29

Numer uchwały:
LVI/578/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie: 10.01.2023. poz. 181