W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Data uchwały:
2017-12-22

Numer uchwały:
XLVI / 453 / 17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia