W sprawie:
budżetu Gminy Ropczyce na 2018 rok

Data uchwały:
2017-12-22

Numer uchwały:
XLVI / 463 / 17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego
Treść uchwały opublikowana w dziale: Gmina.Budżet.