W sprawie:
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2017-12-22

Numer uchwały:
XLVI / 464 / 17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia
Uchwała opublikowana w dziale: Gmina,Budżet.